Werkgever

Valt een medewerker uit, dan wilt u als werkgever vanzelfsprekend dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Heeft de uitval een psychische oorzaak, dan is een snel herstel vaak niet mogelijk. Bovendien is uitval vanwege psychische problematiek vaak lastig te benoemen en te duiden, waardoor bij u als werkgever niet haalbare of realistische verwachtingen kunnen ontstaan. Dit kan de relatie met uw medewerker en daarmee het herstel en de samenwerking onnodig onder druk zetten.

Hoe langer uw medewerker niet deelneemt aan het arbeidsproces, hoe moeilijker het wordt om hem of haar terug te laten keren in de oorspronkelijke functie. Dit kan niet alleen leiden tot onaangename en kostbare procedures, maar het vergroot ook de kans dat uw organisatie een waardevolle medewerker verliest.

Wij helpen u, uw medewerker en de bedrijfsarts of arbodienst met het verkrijgen van inzicht in de problematiek die vaak gaandeweg en ongemerkt is ontstaan. Vervolgens werken wij samen met u en in onderling overleg aan een uitvoerbare en voor alle partijen zo constructief mogelijke oplossing.

Van Eijnsbergen & Partners heeft meer dan veertig jaar ervaring met het in kaart brengen van de factoren en patronen die van invloed zijn op duurzaam gezond en effectief functioneren. Op basis hiervan begeleiden wij uw medewerker bij het verkrijgen van inzicht in zijn of haar professionele en persoonlijke ontwikkeling met aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Hierbij houden wij rekening met de kenmerken van het werkkrachtenveld.

De investering in tijd en energie die wij vragen, verdient zichzelf terug met een doorgaans voor iedereen acceptabele afronding van het traject. Bovendien voorkomen wij zo in belang van werkgever en medewerker verdere stagnatie in herstel en de kans op de ontwikkeling van verstoring in de arbeidsverhoudingen. Dergelijke trajecten kunnen bij zorg over de kwaliteit van het gezond functioneren ook in preventieve zin worden ingezet.

Progressie door inzicht