Counseling

Heeft u behoefte aan verdieping en rijping van de eigen professionele identiteit en weerbaarheid?
Wilt u meer inzicht in uw positionering in relatie tot uw dynamische werkomgeving?
Ervaart u ontregeling die van invloed is op uw belastbaarheid en functioneren?
Heeft u als leidinggevende of bestuurder behoefte aan mentale ondersteuning bij het formuleren en doorvoeren van een nieuwe bedrijfsstrategie of reorganisatie?

Counseling is voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijke reflectie, waarbij onderbouwd, kritisch en persoonlijk stappen gezet kunnen worden in de groei en ontwikkeling van de eigen identiteit, weerbaarheid en toekomststrategie. Op basis van onze gesprekken wordt inzicht verkregen in de eigen ontwikkelbaarheid en de hierbij meest passende persoonlijke invulling. De verkregen inzichten kunnen bovendien leiden tot reële verwachtingspatronen bij zowel de cliënt zelf als zijn of haar werkgever. Het geeft daarnaast ruimte en inzicht om samen te zoeken naar een juiste modus en passende onderbouwde beslissingen.

Het programma richt zich met name op medewerkers met minimaal HBO niveau.

Counseling is altijd maatwerk. Heeft u belangstelling of wilt u een offerte? Neemt u dan contact met ons op.

Progressie door inzicht