Thema & Teamtraining

Van individuen en teams wordt in steeds hogere mate verwacht dat zij zich snel en adequaat kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen zodat de organisatie optimale kwaliteit kan blijven leveren.

Van Eijnsbergen & Partners coacht en traint uw medewerkers door samen het gesprek aan te gaan en zo te komen tot een heldere analyse en gedragen oplossingsgerichte acties.

Naast trainingen gericht op individuele ontwikkeling, die ook op basis van open inschrijving worden gegeven, verzorgen wij graag ‘in company’ team- of groepstrainingen, waarbij in overleg specifieke behoeften vanuit de organisaties kunnen worden ingebed in een thema.

Trainingen en workshops richten zich op persoonlijke effectiviteit en teameffectiviteit. Hierbij kan het gaan over thema’s als ‘groei in weerbaarheid’, ‘identiteitsontwikkeling’, ‘vitaliteit’, ‘synergie in samenwerking’ en ‘(team)cultuur &en dynamiek’.

Persoonlijke Effectiviteit middels REBT

Ervaart u moeite met assertiviteit, onzekerheid of perfectionisme? Wilt u wat teveel aardig gevonden worden, heeft u last van uitstelgedrag of wilt u gewoon werken aan uw professionele weerbaarheid en beïnvloedingsvaardigheid?

Meerdere keren per jaar verzorgen wij de training ‘Professionele effectiviteit en weerbaarheid’. In groepen van tussen de 4 en 7 deelnemers wordt gedurende zeven sessies aandacht besteed aan het verscherpen van inzicht in eigen functioneren; hoe we denken, wat ons kan ontregelen en in disbalans kan brengen. Vervolgens krijgen deelnemers handvatten om weerbaarder tot effectievere positionering en functioneren te komen.

De REBT-methode (Rationele Emotieve Gedragstherapie) die wij als basis gebruiken voor deze trainingen is ontwikkeld door Albert Ellis.

Desgewenst kan de training worden omgevormd tot een training voor het leidinggevend kader waarin extra aandacht wordt besteed aan effectieve managementcommunicatie en beïnvloeding in het belang van teameffectiviteit.

Meer weten? Wij denken graag met u mee om u zo een passend aanbod te doen.

Progressie door inzicht