Thema & Teamtraining

Van individuen en teams wordt in steeds hogere mate verwacht dat zij zich snel en adequaat kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen zodat de organisatie optimale kwaliteit kan blijven leveren.

Van Eijnsbergen & Partners coacht en traint uw medewerkers door samen het gesprek aan te gaan en zo te komen tot een heldere analyse en gedragen oplossingsgerichte acties.

Naast trainingen gericht op individuele ontwikkeling, die ook op basis van open inschrijving worden gegeven, verzorgen wij graag ‘in company’ team- of groepstrainingen, waarbij in overleg specifieke behoeften vanuit de organisaties kunnen worden ingebed in een thema.

Trainingen, workshops en lectures richten zich primair op persoonlijke effectiviteit en teameffectiviteit. Hierbij kan het gaan over thema’s als ‘groei in weerbaarheid’, ‘identiteitsontwikkeling op individueel, team- en organisatieniveau’, ‘vitaliteit’, ‘synergie in samenwerking’ en ‘(team)cultuur en dynamiek’.

Kunnen wij wat voor u betekenen? Wij verzorgen graag een themabijeenkomst op maat en denken graag met u mee.

Persoonlijke & Management Effectiviteit (REBT)

Ervaart u moeite met assertiviteit, onzekerheid of perfectionisme? Wilt u wat teveel aardig gevonden worden, heeft u last van uitstelgedrag of wilt u gewoon werken aan uw professionele weerbaarheid en beïnvloedingsvaardigheid?

Meerdere keren per jaar verzorgen wij de training ‘Professionele effectiviteit en weerbaarheid’. In groepen van tussen de 4 en 7 deelnemers wordt gedurende zeven sessies aandacht besteed aan het verscherpen van inzicht in eigen functioneren; hoe we denken, welke patronen ons kenmerken, en wat ons kan ontregelen. Vervolgens hoe we tot effectievere positionering en beïnvloeding kunnen komen, wat ons helpt om weerbaarder en effectiever tot functioneren te komen.

Naast instrumenten uit onder andere de transactionele analyse en de NLP hanteren wij de REBT-methode (Rationele Emotieve Gedragstherapie) ontwikkeld door dr. Albert Ellis als basis.
Trainer/psycholoog Jeroen van Eijnsbergen is gecertificeerd REBT counselor en volgde de Primary & Advanced opleiding aan het Albert Ellis Institute in New York.

Desgewenst kan de training worden omgevormd tot een training voor het leidinggevend kader (individueel of groep) waarin extra aandacht wordt besteed aan effectieve managementcommunicatie, positionering en beïnvloeding met als doel het optimaal hanteren van lastige situaties en optimale effectiviteit in het belang van mens en organisatie.

Meer weten? Wij denken graag met u mee om u zo een passend aanbod te doen.

Progressie door inzicht