Assessment

Met een arbeidspsychologisch assessment brengen wij persoonlijke eigenschappen in kaart, zoals potentieel, persoonlijkheidskenmerken, positionerings-, communicatie- en conflicthanteringsstijlen. De onderzochte kenmerken worden gerelateerd aan de vooraf geformuleerde functie-eisen en de identiteit van de organisatie. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan vaardigheden en gewenste competenties, maar ook aan de onderliggende persoonsdynamiek van bestaande werknemers en kandidaten.

Het assessment kent bij Van Eijnsbergen & Partners een primair ontwikkelingsgericht karakter. Het heeft als doel medewerker of kandidaat en opdrachtgever inzicht te geven in de onderliggende persoonskenmerken die van belang zijn om, waar mogelijk, optimaal effectief te kunnen functioneren binnen de beoogde of bestaande werkomgeving en functie.

Het assessment is een intensief een-op-een dagonderzoek, resulterend in een profiel dat zowel werkgever als kandidaat of medewerker in staat stelt een betrouwbare voorspelling te doen en te komen tot gedegen beslissingen bij alle partijen.

Arbeidspsychologisch onderzoek is maatwerk. Heeft u belangstelling of wilt u een offerte, neemt u dan contact met ons op.

Progressie door inzicht