Cliënt

U bent als cliënt onze gewaardeerde gast. Wij vinden het belangrijk om u persoonlijk en betrokken te begeleiden tijdens een onderzoek, counselingstraject of training.

Wij nodigen cliënten meestal uit op verzoek van werkgevers, bedrijfsartsen, UWV, letselschade-experts of vakbonden. Bij aanmelding dient de opdrachtgever of de verwijzer de redenen, vraagstelling en doelstelling te vermelden in een aanmeldformulier. Wij gaan er van uit dat dit formulier vooraf met u is doorgenomen. In het kader van transparantie bespreken wij het eveneens met u. Na de start van het traject hebben wij geen inhoudelijk contact meer met derden, tenzij u hier expliciet mee heeft ingestemd.

Gedurende een traject wordt zoveel als ethisch en agenda-technisch mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw belastbaarheid en de reisafstand tussen uw woonplaats en ons kantoor in Leidschendam. Onze diensten zijn grotendeels maatwerk, indien door ons noodzakelijk geacht kan ten behoeve van de kwaliteit van de oorspronkelijke planning worden afgeweken.

Met name bij onderzoekstrajecten kan het zijn dat u het plezierig vindt u te laten begeleiden door een familielid, vertrouwenspersoon of raadgever. Dit is mogelijk bij het eerste gesprek en de afronding van het onderzoek. Tijdens het diagnostisch onderzoek zelf is het van belang dat wij individueel met u kunnen samenwerken.

Wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en uiteraard de geldende privacywetgeving (AVG).

Mocht u voor de start of gedurende het traject vragen, opmerkingen of verzoeken hebben, dan staan wij vanzelfsprekend graag tot uw beschikking. Zie ook ons privacyreglement op deze website.

 

Een uiteenzetting van de reguliere stappen.
(Onderstaande is strikt informatief van karakter, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend).

Start counseling of training

 • Bij aanmelding voor een counseling of training wordt een offerte opgesteld na afstemming met u en de opdrachtgever. Hierin komen de doelen en de redenen voor aanmelding en het programma aan de orde.
 • Bij afronding van een counselingstraject wordt met een kort schriftelijk verslag de opdrachtgever op de hoogte gesteld.

Start belastbaarheidsonderzoek of assessment

 • Op basis van het aanmeldformulier wordt een offerte met een zo relevant mogelijk programma opgesteld. Als u hier prijs op stelt, ontvangt u een kopie van de offerte zonder prijsopgave.
 • Mogelijk krijgen wij informatie in relatie tot uw verzuimhistorie of functioneren of zorgen hierover als toelichting of onderbouwing op de vraagstelling. Bij de start van het traject leggen wij u deze informatie voor.
 • Alles wat u met ons bespreekt is strikt vertrouwelijk. Er wordt geen inhoudelijke informatie zonder uw toestemming verstrekt aan derden.
 • Wij mogen de opdrachtgever op de hoogte houden van het verloop van het onderzoek, bijvoorbeeld bij wijziging van de planning als gevolg van het missen van een afspraak. Wij adviseren u om dit ook zelf te doen.

Rapportage bij belastbaarheidsonderzoek of assessment

 • Na het resultatengesprek, waarin de verkregen ruwe informatie met u wordt gedeeld en besproken, stellen wij een conceptrapportage op.
 • Wij verzoeken u de conceptrapportage vervolgens desgewenst van aanvullingen en/of wijzigingsverzoeken te voorzien en aan ons binnen vijf werkdagen te retourneren.
 • Uw reactie wordt, daar waar wij dit professioneel kunnen verantwoorden, verwerkt in de definitieve versie van de rapportage.
 • De definitieve versie wordt aan u verzonden met het verzoek uw akkoord te geven voor verstrekking aan de vooraf aangegeven en op het voorblad genoemde partijen. Het is daarna niet meer mogelijk om in het rapport wijzigingen door te voeren.
 • Bij onderzoek naar belastbaarheid worden in de eindfase twee versies opgesteld. De arts ontvangt, na uw akkoord, een vertrouwelijke medische versie. De werkgever of opdrachtgever krijgt, na uw akkoord, een managementversie waar strikt vertrouwelijke privé- en medische gegevens uit zijn verwijderd.
 • Bij sommige trajecten volgt een rondetafelgesprek waarin wij samen met u de managementrapportage bij opdrachtgever en verwijzer van extra duiding voorzien, om zo tot adequaat advies te kunnen komen ten aanzien van de mogelijke (reïntegratie)vervolgstappen.

Uw recht tot blokkade

 • Conform de beroepsethische code van het Nederland Instituut voor Psychologen (NIP) heeft u het recht op blokkering van het onderzoek of vrijgave van het onderzoeksrapport. Indien u gebruik maakt van dit recht sluiten wij het dossier na verzending van een procesverslag aan de opdrachtgever.

Progressie door inzicht