Belastbaarheidsonderzoek

Een belastbaarheidsonderzoek is relevant wanneer het gaat om ervaren beperkingen in de gezondheid en het functioneren. Een dergelijk onderzoek vindt dan ook plaats bij ziekteverzuim of bij reeds langer bestaande zorgen over belastbaarheid. Hierbij valt te denken aan frequent verzuim, observaties in het functioneren of bij stagnatie in de re-integratie.
Vanwege de aard van het onderzoek kiezen wij ervoor een dergelijk onderzoek in traject-vorm uit te voeren. Zo kunnen wij stapsgewijs samen met onze cliënt komen tot inzichten die verder reiken dan het klachtniveau, met als doel helderheid over duurzame inzetbaarheid.
Dergelijke trajecten worden altijd verzorgd door twee psychologen uit ons team. Naast klinisch psychologisch, neuro- en arbeidspsychologisch onderzoek kan indien nodig een aanvullende psychiatrische expertise worden ingezet.

Wij geven er de voorkeur aan om samen met de cliënt de managementrapportage nader toe te lichten in een rondetafelgesprek. Hierbij zijn aanwezig werkgever, werknemer en bedrijfsarts. Doel is om samen te komen tot een heldere en optimale re-integratie of carrièrestrategie die leidt tot duurzaam gezonde inzetbaarheid. Een dergelijke bijeenkomst vindt doorgaans plaats op locatie bij werkgever of arbodienst.

Heeft u een casus of vragen die u ons graag wilt voorleggen? Of bent u zelf uitgenodigd en heeft u vragen? Wij staan uiteraard graag tot uw beschikking.

Progressie door inzicht