Belastbaarheidsonderzoek

Een belastbaarheidsonderzoek is relevant wanneer het gaat om ervaren beperkingen in de gezondheid en het functioneren. Een dergelijk onderzoek vindt dan ook plaats bij ziekteverzuim of bij reeds langer bestaande zorgen over belastbaarheid. Hierbij valt te denken aan frequent verzuim, observaties in het functioneren of bij stagnatie in de re-integratie.
Vanwege de aard van het onderzoek kiezen wij ervoor een dergelijk onderzoek in traject-vorm uit te voeren. Zo kunnen wij stapsgewijs samen met onze cliënt komen tot inzichten die verder reiken dan het klachtniveau, met als doel helderheid over duurzame inzetbaarheid.
Dergelijke trajecten worden altijd verzorgd door twee psychologen uit ons team, die vanuit eigen expertiseveld en ervaring samen met de medewerker komen tot een totaalbeeld.

Het standaard belastbaarheidsonderzoek bestaat uit een klinisch & gezondheidspsychologisch onderzoek en een arbeidspsychologisch onderzoek.

Vraagstelling en Doelstelling van het traject  (volgens ons standaardprotocol)
Onderzoek en advisering naar:
a) persoonlijke algehele- en functionele mentaal emotionele belastbaarheid en stressweerbaarheid.
b) samenhangende (mogelijke) beperkingen t.a.v. van het gezond en effectief uitoefenen van de functie nu en in de toekomst.

 A         Centrale Vraagstelling:
Wat is de mentale belastbaarheid van betrokkene, te verbinden aan duurzame inzetbaarheid en het waar mogelijk vormen van een strategie gericht op het optimaal gezond en effectief functioneren in de toekomst.

B         Klinisch Psychologisch onderzoek (ten behoeve van medisch dossier/arts).

  • Onderzoek naar de algehele- en functionele cognitieve-mentaal emotionele belastbaarheid.
  • DSM 5 diagnose, indien aan de orde.
  • Onderzoek naar onderliggende persoonsdynamische kenmerken en patronen waar mogelijk van invloed op het gezond en effectief functioneren.
  • Bepaling van de beperkingen naar duur en ernst, mogelijk te verbinden aan reële inzetbaarheid/ functiebelasting in de toekomst (mogelijk verder te beoordelen door arbeidsdeskundige/ arts).
  • Indien sprake is van beperkingen, wat kan dan gedaan worden om herstel te bevorderen?

C         Arbeidspsychologisch onderzoek in relatie tot gezond functioneren

  • Sluiten de persoonlijkheidskenmerken en de kwaliteit van het intellectueel prestatief functioneren nog in voldoende mate aan bij het huidige volledige spectrum van functie-eisen en, waar mogelijk, de kenmerken van het werkkrachtenveld?
  • In welke mate is een mogelijke discrepantie tussen persoon en werkomgeving van invloed op het gezond en effectief functioneren?
  • Wat is kenmerkend in het arbeidspsychologisch profiel daar waar dit relevant kan zijn voor het kunnen komen tot een gezonde inzet van de medewerker en eerlijke wederzijdse verwachtingen tussen werkgever en werknemer?
  • Waar relevant en mogelijk wordt tevens ontwikkelingsgericht advies gegeven.

D         Conclusie, Advies & Prognose

Middels integratie van de bevindingen zal de rapportage worden opgesteld waarin de conclusie, het advies en een prognose van belang voor het inzicht in de algehele en functionele belastbaarheid en de (verdere) vorming van het re-integratieproces en/of carrière.
Het samenvoegen van de onderzoeksresultaten kan een belangrijke basis zijn voor de discussie tussen bedrijfsarts, werkgever en werknemer voor wat betreft de mogelijkheden in de toekomst en het samen zoeken naar constructieve oplossingen.

Afhankelijk van de aangegeven zorgen en de vraagstelling kan het belastbaarheidsonderzoek worden uitgebreid met een neuropsychologisch onderzoek (bijvoorbeeld bij NAH, kenmerken van ziekten van de hersenen, vreemde of zorgwekkende gedragingen) of met een psychiatrische expertise (bijvoorbeeld bij signalen van psychische ziekte in engere zin).

Wij geven er de voorkeur aan om samen met de cliënt de managementrapportage nader toe te lichten in een rondetafelgesprek. Hierbij zijn aanwezig werkgever, werknemer en bedrijfsarts. Doel is om samen te komen tot een heldere en optimale strategie richting de toekomst.
Een dergelijke bijeenkomst vindt doorgaans plaats op locatie bij werkgever of arbodienst.

Heeft u een casus of vragen die u ons graag wilt voorleggen? Of bent u zelf uitgenodigd en heeft u vragen? Wij staan uiteraard graag tot uw beschikking.

Progressie door inzicht