onder de aandacht

Business to business dienstverlening

Wilt u meer weten over onze diensten gericht op het bedrijfsleven en de overheid? Lees meer.

Onderwijsspecialisten

Graag wijzen wij u op onze specifiek op het onderwijs gerichte programma's. Lees verder

Van eijnsbergen & partners

Van Eijnsbergen & Partners combineert Klinische en A&O psychologie tot dienstverlening die zich primair richt op thema┬┤s van "Belastbaarheid, Vitaliteit en Effectiviteit". Vanuit een pioniersrol in de Arbeids & Gezondheidspsychologie in Nederland hebben we een originele identiteit en professionaliteit ontwikkeld.

Klinische & Gezondheidspsychologie & Neuropsychologie:

Betreft psychologisch onderzoek en diagnosecoachingtrajecten gericht op het inzichtelijk maken en verbeteren van factoren van invloed op duurzaam gezond functioneren. Waarbij primair gericht op duiden van relevante beperkingen t.a.v werk.
Verwijzers: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, werkgevers.

Arbeidspsychologie:

Richt zich op trajecten gericht op het verkrijgen van inzicht en verbetering t.a.v. gezond en effectief functioneren in het werk nu en in de toekomst.
Verwijzers: directie, management, HRM, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen.

Organisatiepsychologie:

Ontwikkelprogramma's en Ondersteunende programma's gericht op verbetering van werkdynamische processen op team en organisatie breed niveau, waarbij Vitaliteit en Effectiviteit kern aandachtspunten zijn.
Organisatieverandering, reeele en passende Identiteitsontwikkeling en weerstandhantering.
Verwijzers: directie, (interim)management, HRM, organisatie-adviseurs.

Vanuit deze expertisevelden denken wij graag met u als werkgever/leidinggevende, HR-adviseur, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of anderszins specialist in het veld mee vanuit consultancy op het gebied van Vitaliteit, Belastbaarheid en Effectiviteit.